Åpenhetsloven

Sommerseth ønsker velkommen Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For oss har respekt for mennesker og best mulig arbeidsforhold vært grunnleggende siden selskapets etablering. Å etterleve disse grunnleggende prinsipper har alltid vært/vil alltid være en helt vesentlig forutsetning for Sommerseths økonomiske utvikling og overlevelse.

Vi behandler mennesker enten de er ansatte eller kunder med respekt og omtanke. Vi opptrer forutsigbart og redelig overfor våre leverandører og andre eksterne partnere. Vår forventning til våre leverandører og kjeden bakover i bransjen mht menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er de samme som til oss selv.

Vi vil kontinuerlig stille krav til våre leverandørers håndheving av grunnleggende menneskerettigheter. Vi vil søke å endre forholdene der vi har anledning, eller bytte leverandør hvis mulig og om nødvendig.

Bilproduksjon innebærer en stor global leverandørkjede, med flere titalls tusen leverandører. En bil består i gjennomsnitt av ca 30.000 deler. Dette gjør det krevende eller tilnærmet umulig for oss å identifisere risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i denne kjeden. Videre vet vi at noen av bilindustriens mest alvorlige risikofaktorer ligger i råvareleddet. Vi viser derfor til våre bilimportørers aktsomhetsvurderinger i dette henseende.

https://www.ford.no/content/dam/guxeu/no/documents/Home/nyttig-info/privacy-policy/Ford_Transparency_Act_Norway.pdf

Har du spørsmål til vårt arbeid med menneskerettigheter?

Send inn her